26 Jun
26Jun

Kontzientzia fonologikoa, ahozko hizkuntzaren elementu ezberdinak identifikatzeko eta manipulatzeko gaitasuna da. Txikitatik lantzea komeni da, irakurketa-idazketa eskuratze prozesua errazten baitu. 

Kontzientzia fonologikoa lantzeko sekuentzia egokiena, Comunicar-nos taldeak adierazten diguna da: 


3 urterekin: KONTZIENTZIA LEXIKOA
 • Esaldiak zatitzea eta hitzak kontatzea
 • Bi esaldien hitz kopurua konparatzea
 • Esaldi bati hitz berri bat gehitzea, esaldiaren zentzua galdu gabe
 • Esaldi bati hitz bat kentzea, zentzua galdu gabe
 • Hitzak ordenatuz esaldi bat sortzea
 • Hitzak gehituz hitz berriak sortzea
 • Hitzak kenduz hitz berriak sortzea
 • Hitzen luzeera identifikatzea
 • Errimen identifikazioa lantzen hasi


4 urterekin: KONTZIENTZIA SILABIKOA

 •  Lehenengo silaba identifikatzea
 • Azkenengo silaba identifikatzea
 • Erdiko silaba identifikatzea
 • Errima identifikatzea
 • Silaba kopurua kontatzea
 • Hitz-kateak egitea
 • Sintesi silabikoa (silabak gehituz hitzak sortzea)
 • Lehen silaba kentzea
 • Azken silaba kentzea
 • Erdiko silaba kentzea
 • Lehen silaba gehitzea
 • Azken silaba gehitzea
 • Erdiko silaba gehitzea
 • Silaba tonikoa identifikatzea
 • Silabak ordenez aldatzea
 • Silabak ordezkatzea
 • Silabak ordenatu hitzak sortzeko
 • Hitzak konparatzea silaba komunak identifikatzeko (txokolate eta kotxe)


5 urterekin: KONTZIENTZIA FONEMIKOA
 • Hasierako fonema bokalikoak identifikatzea
 • Azkenengo fonema bokalikoak identifikatzea
 • Hasierako fonema kontsonantikoak identifikatzea
 • Azkenengo fonema kontsonantikoak identifikatzea
 • Fonemak diskriminatzea
 • Fonemak kontatzea
 • Hitz hasieran fonema bat gehitzea
 • Hitz bukaeran fonema bat gehitzea
 • Hasierako fonema kentzea
 • Azkenengo fonema kentzea
 • Hasierako fonema ordezkatzea
 • Bukaerako fonema ordezkatzea
 • Erdiko fonema ordezkatzea
 • Hitza fonemetan banatzea
 • Fonemak gehituz hitza sortzea
 • Fonemak ordenatuz hitza sortzea

Informazio iturria: Comunicar-nos. Siembra estrellas


Hau guztia kontutan izanda eta euskarazko material gutxi dagoenez, beraien webguneko materialetako bat euskaratzea erabaki dut. Kontzientzia lexikoa. Hitz konposatuakMaterial honen helburua, dio Comunicar-nos taldeak, kontzientzia lexikoa lantzea da. Ikasleari, bi hitz ezberdin gehitzean, hitz berri bat sor dezakegula ikusarazi nahi diogu. 

Bi helburu landu ditzakegu, beraz, materialarekin: 

 1. Hitz ezberdinak konbinatuz, hitz konposatu berria sortzea. 

 2. Hitz konposatu bat, bi hitzetan deskonposatzea. 


Egin klik irudietan eta deskargatu zeurea! 


Leire Artozki 


(Comunicar_Nos taldearen atorrizko gaztelerazko materialera joateko: egin klik hemen)


(Irudiak ez dira nireak eta amaieran erreferentziatu ditut)          

(Las imágenes no son mías y las he referenciado al final de cada documento)


Oharrak
* Posta elektronikoa ez da webgunean argitaratuko.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING